Apie psichoterapijos kryptis – teisingai, nors ir nelabai rimtai

Aistė Pranckevičienė, 2008-08-20

http://www.lhpa.lt/joke.html – Siunčiu nuorodą į Rimvydo Budrio “Humanistinius etiudus”, kuriuose su gera humoro doze žvelgiama į psichoterapiją Lietuvoje ir į psichoterapeuto savęs paties paieškas.

Comments are closed.