PriklausomybÄ—s

...now browsing by category

 

Priklausomybės. 12 žingsnių terapija.

Tuesday, November 25th, 2008

„AÅ¡ ir tu sergame ta pačia liga – alkoholizmu, tik galbÅ«t iki jos Ä—jome skirtingais keliais. Kiekvienas galÄ—tume papasakoti savÄ… istorijÄ…. Bet pabaiga daugmaž vienoda – liga, nuo kurios vaistų nÄ—ra; daužomi savi ir artimųjų likimai; paÅ¡lijusi sveikata…”
(iš anoniminio aloholiko dienoraščio)

PriklausomybÄ— – chroniÅ¡ka, pasikartojanti liga, reikalaujanti specializuoto gydymo. Ji neatsiranda staiga, tai procesas kuris vystosi daugybÄ™ metų, tad sveikimas reikalauja ir laiko, ir pačio žmogaus pastangų keičiant savo gyvenimo bÅ«dÄ…. Click to continue »

Priklausomybės ir jų gydymas transakcinės analizės požiūriu

Wednesday, October 29th, 2008

Paruošė Grytė Balsytė, SMF – 4

PriklausomybÄ—s samprata

Transakcinė analizė, kaip ir daugelis teorijų pripažįsta, kad ne tik alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimas sukelia priklausomybės ligas, bet ir tam tikras elgesys, pvz.: lošimas. Todėl yra analizuojamos ne tik ligos atsiradimo priežastys, bet ir eiga. Priklausomybė apibūdinama, kaip žalingos, nebekontroliuojamos elgsenos ratas, kuris laikui bėgant kinta.

TransakcinÄ— analizÄ— akcentuoja sÄ…veikas tarp žmonių ir teigia, kad jų elgesys yra susijÄ™s su tam tikra emocine bÅ«sena. Å i elgesio schemų, jausmų ir minčių sistema vadinama ego bÅ«senomis (TÄ—vo, Vaiko, Suaugusiojo). Click to continue »

Seksualinė priklausomybė psichodinaminiu požiūriu

Monday, October 27th, 2008

PsichoanalizÄ—s požiÅ«riu priklausomybÄ— kyla iÅ¡ esminių vidinių konfliktų, neiÅ¡sprÄ™stų vaikystÄ—je. Tai bÅ«dinga oralinio priklausomo tipo asmenybÄ—ms. VaikystÄ—je Å¡ie žmonÄ—s negavo pakankamo oralinio pasitenkinimo ir suaugÄ™ jie nepasitiki savimi, yra pasyvÅ«s bei priklausomi. Manoma, kad iÅ¡sprendus esminį konfliktÄ…, vartojimo modelis savaime nyksta ir jį pakeičia brandesni pasitenkinimo bÅ«dai. Click to continue »

Priklausomybės biheivioristinės teorijos požiūriu

Wednesday, October 22nd, 2008

PriklausomybÄ— – sveikatos sutrikimas, liguistas polinkis kartoti tÄ… patį veiksmÄ… ar vartoti tÄ… pačiÄ… medžiagÄ… pakartotinai daug kartų. Å is sutrikimas ar polinkis yra iÅ¡moktas.

BiheivioristinÄ— teorija remiasi prielaida, kad elgesys yra iÅ¡mokstamas. Tagi, priklausomybÄ—s irgi yra iÅ¡mokimo rezultatas. Remiantis Å¡ia teorija, yra kelios sÄ…lygojimo formos, kurios gali sukelti priklausomybių iÅ¡sivystymÄ…: Click to continue »

Priklausomybės egzistenziniu požiūriu

Tuesday, October 21st, 2008

Priklausomybės egzistenciniu požiūriu

EgzistencinÄ™ psichologijÄ… galima apibrėžti kaip empirinį mokslÄ… apie žmogaus egzistavimÄ…, naudojant fenomenologinÄ—s analizÄ—s metodÄ…[1]. EgzistencinÄ—s psichologijos mokslo tikslas – fenomenų apraÅ¡ymas, o ne jų paaiÅ¡kinimas. DASEIN[2] yra esminÄ— egzistencinÄ—s psichologijos sÄ…voka. Dasein nÄ—ra žmogaus savybÄ—, tai visa jo bÅ«tis. Tai atvirumas pasauliui. Click to continue »

Priklausomybės: kognityvinis požiūris

Tuesday, October 21st, 2008

KognityvinÄ— terapija – psichoterapijos rÅ«Å¡is, kuri moko žmogų naujų tinkamesnių mÄ…stymo ir veiklos bÅ«dų: remiasi prielaida, jog mÄ…stymas įsiterpia tarp įvykių ir emocinių reakcijų. Click to continue »

PriklausomybÄ—s

Monday, October 20th, 2008

Å ios savaitÄ—s paskaitos yra skirtos priklausomybÄ—s temai. Man tai sudÄ—tinga tema dÄ—l kelių priežasčių. Pirmiausia priklausomybÄ—s gali bÅ«ti įvairios (nuo kofeino iki kokaino), taigi jų pasekmÄ—s ir pagalbos bÅ«dai yra skirtingi. Sunku visa tai sutalpinti į vienÄ… paskaitÄ…. Click to continue »