Pagalba Å¡eimai

...now browsing by category

 

Å eimos terapija

Wednesday, December 3rd, 2008

PradinÄ— Å¡eimos narių reakcijÄ… į susirgusįjį psichoze panaÅ¡i į nerimÄ… ar sielvartÄ…, netekus artimo žmogaus. Paprastai dÄ—l artimo žmogaus diagnozÄ—s iÅ¡gyvenami prieÅ¡taringi jausmai, tokie kaip: Click to continue »

Pagalba psichikos liga sergančiųjų artimiesiams. Psichodinaminis požiūris

Wednesday, November 19th, 2008

 

“ Psichoanalitikai koncentruoja dėmesį į individo problemas, o šeimos terapija- į santykius ir grupių sistemas. Kaip tokiu atveju galima kalbėti apie psichoanalitinę šeimos terapiją?” M. P. Nichols. Family therapy- Concepts and methods. 1984. N. Y.

Tačiau pasirodo tai yra įmanoma. PsichodinaminÄ— pagalba Å¡eimai akcentuoja asmenybÄ™ ir jos santykius su Å¡eima, padeda asmenybei tapti brandesniai, tokiu bÅ«du veikdama Å¡eimos struktÅ«rÄ…. Click to continue »

Pagalba psichikos ligomis sergančiųjų artimiesiems (humanistinis – egzistencinis požiūris)

Tuesday, November 18th, 2008

Viena iÅ¡ naujesnių temų klinikinÄ—je psichologijoje yra pagalba psichikos ligomis sergančiųjų artimiesiems. Dažniausiai visas dÄ—mesys yra skiriamas sergančiajam, tačiau pagalbos reikia ne tik jam, bet ir jį supantiems artimiesiems. PadÄ—ti psichikos liga sergančiųjų artimiesiems reikia ne tik dÄ—l to, kad pagerinti ir  palengvinti jų psichologinÄ™ bÅ«klÄ™, bet ir todÄ—l kad bÅ«tų galima produktyviau padÄ—ti patiems sergantiesiems. Click to continue »

Pagalba psichikos ligomis sergančiųjų artimiesiems (Kognityvinis-elgesio požiūris)

Sunday, November 16th, 2008

Pastaruoju metu yra daug kalbama apie įvairius pagalbos bÅ«dus asmenims, kuriems diagnozuoti tam tikri psichikos sutrikimai, tačiau pamirÅ¡tami greta jų esantys – artimieji. Tai gali bÅ«ti ligonio tÄ—vai, broliai, seserys, seneliai, draugai, globÄ—jai bei kiti jam artimi asmenys, kurie patiria stiprų psichologinį smÅ«gį sužinojÄ™ apie artimo žmogaus ligÄ…. Psichologas gali padÄ—ti Å¡iems asmenims įveikti iÅ¡kilusius sunkumus, iÅ¡mokti gyventi su jais, ir tam tikrÄ… vaidmenį čia gali atlikti kognityvinÄ—-elgesio terapija. Click to continue »

Pagalba psichikos ligomis sergančiųjų artimiesiems

Monday, November 10th, 2008

Psichikos ligos veikia ne vien patį sergantį asmenį, bet taip pat su juo gyvenančius artimuosius, draugus, globÄ—jus. TodÄ—l svarbu į psichikos sutrikimus žvelgti ne vien iÅ¡ sergančiojo, bet taip pat iÅ¡ artimųjų pozicijos, nes tik taip galima suprasti, kokios pagalbos reikia sergančiam asmeniui ir jo Å¡eimai. Apie Å¡eimÄ… svarbu kalbÄ—ti dÄ—l dviejų priežasčių: Click to continue »