Ties jausmų riba / Walk the line

Aistė Pranckevičienė, 2012-11-16

Karina Avvad, Greta Kuodytė, Jovita Namajuškaitė

Biografinis filmas „Walk the line“ („Ties jausmų riba“) pasakoja apie country dainininko Johnny Cash gyvenimą. Režisierius pagrindine filmo ašimi pasirinko vaizduoti meilę tarp Johnny Cash ir dainininkės June Carter, kuri paskatina dainininką atsikratyti priklausomybių paskatintą destruktyvų elgesį. Cash‘o gyvenimas nebuvo lengvas. Vaikystėje buvo nemylimas ir engiamas tėvo, kaltinamas dėl mylimo brolio mirties, vėliau tarnavimas oro pajėgose. Visa tai buvo niekis palyginti su išbandymais, kurie jo laukė pasiekus sėkmę muzikinėje karjeroje.

Filmo pagrindinis veikėjas turėjo kelis psichikos sutrikimus – toksikomaniją, pasireiškiančią nesaikingu alkoholio vartojimu ir rūkymu. Pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos priimtą tarptautinę ligų klasifikaciją alkoholizmas suprantamas kaip priklausomybės liga – psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį. Toksikomanija – tai laikinas ar nuolatinis vaistų ar kitų medžiagų, neįtrauktų į narkotikų sąrašą, vartojimas, siekiant apsvaigti arba atsikratyti nemalonios fizinės ar psichinės būsenos. Filme vaizduojami būtent šie sutrikimai, nes esant probleminiam šių medžiagų vartojimui, jį lydi neigiamos pasekmės darbe, šeimoje, įsipareigojimų nevykdymas.

Jau filmo pradžioje galima įžvelgti Cash‘o polinkį į priklausomybes. Jis dažnai rūko, nevengia vartoti alkoholio, o tai yra, anot A. Davidavičienės ir E. Kobernik tyrimo, ženklas, kad žmogus gali pabandyti narkotinių medžiagų ir įgauti nuo jų priklausomybę.

Johnny Casho polinkį į alkoholį buvo galima pastebėti tuomet, kai jis grįžo namo apsvaigęs. Žmonai Vivian paklausus „Ar tu girtas?“, vyras teisinosi tuo, kad įrašų studijos vadovui nepatiko gospelas, bet jam padainavus kelias savo dainas, visgi pavyko padaryti įrašą. Šiuo atveju buvo geriama iš džiaugsmo, kad pagaliau kažką pavyko pasiekti muzikoje, kad pagaliau buvo išgirstas ir reikšmingi asmenys parodė dėmesį jo kūrybai. Kai padaugėjo koncertinių turų, prasidėjo ir dažnesni išgėrinėjimai. Nemaža vyrų kompanija, nuovargis, artimųjų ilgesys, gerbėjų dėmesys, June Carter šaltumas ir dar daugybė priežasčių, kurios skatino vyrą griebtis butelio. Antrasis alkoholio vartojimas vaizduojamas koncertiniame ture. Cash‘as pradeda gerti, nes jį atstumia June Carter. Nors jis jaučia scenos partnerės draugiškumą, šiltumą bei globą, bet į jo gilesnius jausmus nėra atsakoma. Todėl dainininkas savo širdgėlą bando skandinti alkoholyje. Svaigalų vartojimas vis dažnėja. Jau tampa nebesvarbu, kad išgėrusiam teks lipti ant scenos. Ryškus svaigalų poveikis parodomas scenoje, kai dainininkai geria didžiulėje salėje. Įspūdžiui sustiprinti parodoma, kad vyrai geria susėdę ratu, aplinkui mėtosi pridaužyto stiklo šukių. Norėdamas pažiūrėti į atėjusią June, Johnny griūna atbulas su visa kėde. Cash‘as parodomas ryškiai apsvaigęs nuo alkoholio, jo reakcija sutrikusi, elgsena pakitusi ir linkusi į agresyvumą. Į June pasakymą „Jūs girti“, vyrai tik pradeda garsiai juoktis ir kviesti moterį prisijungti prie jų. Dėl jų girtavimo atšaukiamas koncertinis turas. Dar viena neigiama scena rodoma, kai po išgėrinėjimo bare Cashas visai nesiorientuoja aplinkoje, nesugeba nueiti iki namų, per lietų užmiega tiesiog lauke. Tai buvo didžiulis nuosmūkis ne tik kaip tokio lygio atlikėjui, bet ir tiesiog kaip žmogui.

Filmo herojus Johnny Cash turėjo priklausomybę taip pat ir nuo stimuliantų. Filme įvardintas net konkretus stimulianto pavadinimas – tai amfetaminas. Pirmą kartą Johnny paragauja šių narkotinių medžiagų, būdamas su grupe gastrolėse. Jaunas dainininkas tuomet nei neįtarė, kas tai per medžiaga, tačiau pagautas smalsumo jis pabando siūlomą tabletę. Būtent smalsumas yra įvardytas kaip pagrindinė priežastis dėl ko pabandoma narkotikų A. Davidavičienės ir E. Kobernik tyrime. Tai įrodė ir D. Jurgaitienės, V. Andrejevo ir J. Grubliauskienės tyrimas, teigiantis, kad visiškas nesupratimas ir nežinomybė kuo tai gali baigtis paskatina jaunuolį išbandyti narkotines medžiagas. Tą vakarą pavartoję narkotikų muzikantai elgėsi nepronozuojamai, buvo galima įžvelgti jų agresiją, jie netikėtai susprogdina medį ir tai jiems sukelia neadekvačią situacijai emociją – juoką. O vėliau, po koncerto, Johnny išduoda savo žmoną, su pirmą kartą matytą gerbėja. Toks elgesys daininkui nėra būdingas, kadangi filme buvo rodoma, kad iš pradžių Cash‘as savo žmoną Vivian tikrai mylėjo. Tačiau tai buvusi ankstyva ir pernelyg skubota santuoka. Šį vakarą gastrolėse galima pavadinti Johnny Cash narkotikų vartojimo ir priklausomybės pradžia. Tokia priklausomybė, kaip teigiama A. Davidavičienė ir E. Kobernik straipsnyje įgyjama labai greitai, kadangi šios narkotinės medžiagos norisi vis daugiau. Todėl daininkas kuo toliau tuo giliau nyko į kvaišalus, kurie jam suteikia filme labai realistiškai pavaizduotą nepriklausomybės, laisvės ir ramybės pajūtį. Pamažu Johnny atitolsta nuo šeimos, nebesuprata jos problemų ir apskritai nebegali su ja bendrauti taip kaip anksčiau.

Daininkas narkotikus vartoja kartu su alkoholiu, o tai pastiprina jų poveikį, anot R. Krikščiukaitytė, D. Makarskaitė, J. Paskočinaitė straipsnio, pradinė euforija gali peraugti į psichozę. Todėl Johnny dažnai jaučia nerimą, baimę, nepagrįstą jaudulį, o taip pat regi haliucinacijas, kurios pasireiškia dar vaikystėje mirusio brolio vaizdiniu. Tai sukelia herojui kaltę, o norėdamas ją numalšinti, Jonny nuryja dar daugiau narkotinės medžagos. Visa tai lyg užburtas ratas, iš kurio sunku pabėgti. Žymiam muzikantui to daryti net nesinori, kadangi, kaip teigiama A. Davidavičienės ir E. Kobernik straipsnyje, destruktyvus elgesys tarp narkomanų yra dažnas ir traktuojamas kaip normalus gyvenimo būdas.

Amfetaminas intensyvina vartotojo jausmus ir emocijas, skatina palankiai vertinti pasaulį, o kartu ir save. Apimtas euforijos Johnny spontaniškai scenoje prieš žiūrovus pabučiuoja savo grupės partnerę June Carter , taip išreikšdamas jai šiltus jausmus. O jos atstumimas Johny pasirodo nesuvokiamas, jį apima nevaldomas agresijos ir pykčio priepuolis. Daininkas pradeda daužyti ir laužyti jo persirengimo kambaryje esančius daiktus, o tik tuomet, kai randa kišenėje tabletę, apsiramina. Kiekviena jo nesėkmė išprovokuoja daininką vartoti alkoholį ir narkotines tabletes, kas leidžia jam apsiraminti. Johnny rytas prasideda nuo minties apie tabletes, jų nerasdamas daininkas jaučia didelį nerima ir baimę, todėl jis tablečių ieško kaip apsėstas, o jeigu neranda tuoj pat skuba pas neaiškius asmenis jų įsigyti. Tai rodo didelę daininko priklausomybę, kuri pasireiškia jo nevaldomu elgesiu ir agresija, o tai yra amfetamino poveikis.

Tačiau jo kūnas nepaklūsta tokiam rėžimui. Po vieno įvykio, kuomet daininkas perdozuoja narkotikų, jis pasirodo ant scenos stipriai apkvaitęs: išsiplėtę vyzdžiai, stiprus jaudulys, nekoordinuoti, agresyvūs judėsiai. Daininkas nukrenta ant scenos. Iš to galima spęsti, kad neatlaikė jo širdis, o tai yra pagal R. Krikščiukaitytė, D. Makarskaitė, J. Paskočinaitė straipsnį perduozavimo požymis, pasireiškiantis kraujagyslių funkcijos ir širdies sutrikimais. Neilgai trukus Jonny praranda koncertus, šeimą, tačiau net ir tai jam netrukdo toliau svaigintis. Narkotikai pakeičia jo asmenybę, Johnny tampa visiškai nebepanašus į filmo pradžioje vaizduojamą jauną muzikantą.

Abu sutrikimai vaizduojami pakankamai tikroviškai. Johnny Cashas namuose gana dažnai griebiasi butelio. Aktorius puikiai sugeba perteikti apsvaigusio nuo alkoholio žmogaus būseną. Tai ne tik sutrikusi kalba, bet ir pakitusi artikuliacija, elgesys. Taip pat visa tai glaudžiai susiję su pakitusia nuotaika. Kaip rašo M. Bilban, L. Skibin: „Alkoholio vartojimo priežastis yra noras išsivaduoti nuo prislėgtumo būsenos, liūdesio, nerimo, vangumo, vienatvės jausmo ir vidinio tuštumo jausmo“. Filme buvo taip pat, dainininkas gėrė, nes jautėsi prislėgtas, liūdnas, atstumas.

Dėl savo ligos filmo herojus patyrė nemažai sunkumų. Visų pirma – sugriuvusi šeima ir karjera. Šios problemos atsirado dėl žalingų įpročių. Kaip savo straipsnyje apie alkoholizmą rašo V. Gudžinskienė ir R. Gedminienė, šeima, kurioje yra alkoholinė priklausomybė, traktuojama kaip pažeista šeima, kuriai būdinga: šeimos narių poreikių, jausmų, pomėgių, norų apribojimas; sutrikęs šeimos narių tarpusavio bendravimas; savitarpio supratimo trūkumas; šeimos sistemos uždarumas. Šiuo atveju žmona nutraukė sunkumus šeimoje pasirinkdama skyrybas. Nesiliaujantys išgėrinėjimai galėjo kainuoti Cashui ir karjerą. Dėl jo žalingų įpročių jau buvo atšauktas vienas koncertinis turas. Jeigu taip būtų klostęsi ir toliau – karjera, tikriausiai, būtų galutinai sužlugusi. Labiausiai jo adaptacijai ir bandymui atsikratyti šios ligos padėjo June Carter, kuri visą laiką tikėjo juo, drąsino, sakydama, kad “Dievas suteiks tau dar vieną šansą”.

Atrodo, kad Cash‘ui vientelis svarbus asmuo yra June, kuri paskatina jį keisti savo gyvenimą. Lūžis Johnny sužlugdytame gyvenime įvyksta tuomet, kai jis apsisvaiginęs vairuoja traktorių ir vos nežūsta. Tada jo gyvybę išgelbsti June, o vėliau paaiškėja, kad ji yra dainininko viso gyvenimo gelbėtoja. June ir jos šeima pasirūpina, kad Johnny namuose nebeliktų jokių kvaišalų ir alkoholio. Prasideda ilgas ir varginantis abstinencijos laikotarpis, kurio metu Johnny aiškiai jaučia depresiją. Jis negali atsikelti iš lovos, nes neturi energijos kažkokiai veiklai. Johnny gauna nuolatinį ilgalaikį gydymą be narkotikų ir jam brangių žmonių dėmesį, o tai yra, anot Aleksandros Davidavičienės ir Editos Kobernik straipsnio, pagrindinė pagalba žmogui, norinčiam atsikratyti priklausomybės nuo narkotikų.

Pats filmas formuoja neigiamą įspūdį apie šiuos sutrikimus. Parodo kas vyksta su žmogumi, turinčiu problemų su alkoholiu ir narkotikais, pamoko, kad taip nedera elgtis, juolab, kai esi žinomas dainininkas ir pavyzdys ne tik savo šeimai, bet ir kitiems žmonėms, kurie žavisi talentu, balsu, dainomis.

Tokius sutrikimus turintiems žmonėms galima padėti. Johnny Cash atveju, didžiausia pagalba buvo ne tik June Carter dėmesys ir priežiūra, bet ir Dievas. Filmo pabaigoje trumpai pamatome, kaip abu susikabinę eina į bažnyčią. Galima manyti, kad po apsilankymo bažnyčioje Cashas tarsi atsipeikėjo ir suprato, kad reikia nustoti taip elgtis, kad reikia gyventi dorai. Būtent tas jam padėjo išsigelbėti nuo žlugimo ir atsikratyti priklausomybės. Didelę įtaką pasveikinui daro ir brangių žmonių palaikymas, kurį filmo herojus jautė.

 Literatūra

  1. V. Gudžinskienė, R. Gedminienė: Alkoholizmo kaip šeimos ligos samprata; Socialinis ugdymas, Vilnius, 2011, p. 45 – 51.
  2. A. G. Davidavičienė, E. Kobernik: Vilniaus narkomanų narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo tyrimų duomenys; Lietuvos blaivybės fondas; Vilnius, 2000.
  3. http://www.blaivus.org/UserFiles/blaivi_karta/12.%20Priklausomybi%C5%B3%20gydymas/118davidtyrimai.pdf
  4. R. Krikščiukaitytė, D. Makarskaitė, J. Paskočinaitė: Priklausomų asmenų darbinė reintegracija – atsakas į socialinę atkirtį; Equal; Vilnius, 2006.
  5. http://www.equal.lt/uploads/docs/VB02%20%20programa%20priklausomu%20asmenu%20darbine%20reintegracija-atsakas%20i%20socialine%20atskirti%207,24%20Kb.pdf
  6. D. Jurgaitienė, V. Andrejevas, J. Grubliauskienė: Narkomanijos prevencijos mokykloje lyginamieji aspektai:Sveikatos mokslai; 2011, p. 48-51.
  7. Bilban M., Skibin L. Presence of alcohol in suicide victims. Forensic. Sci. Int. 2005, 147, p. 9–12.

 

Comments are closed.