Patarimai planuojant klinikinį tyrimą

Aistė Pranckevičienė, 2008-09-25

Žemiau pateikiami klausimai, kuriuos tyrėjas turėtų sau užduoti planuodamas tyrimą. Šiuos klausimus radau senučiukėje klinikinės psichologijos knygoje, tačiau jie man ir šiandien atrodo labai aiškūs ir struktūruojantys. Holt (1965) visą laiką pabrėžia, kad reikia galvoti apie rezulatatą ir jo pritaikomumą. Taigi tyrimų esmė yra ne tyrimas, o tai, ką jis turi duoti. Galbūt Holt klausimai padės jums planuojant ir savo bakalauro darbus.

 Pagrindiniai klausimai planuojant tyrimą (pagal Holt, 1965)

1. Kokia problema tiriama?

 • Ar problema aiškiai apibrėžta?
 • Ar problema pakankamai konkreti, kad ją būtų galima tyrinėti?

2. Kokie veiksniai turėtų būti nagrinėjami?

 • Ar problema yra susijusi būtent su šiais veiksniais?

3. Kokia šio tyrimo reikšmė?

 • Kaip tai susiję su teorija?
 • Ar tyrimo rezultatus bus galima kur nors pritaikyti?

4. Ar buvo atlikta literatūros analizė?

 • Ar šis tyrimas yra susijęs su kitų žmonių daromais darbais?
 • Ar sąvokos ir kintamieji yra tinkamai apibrėžti (teorine ir darbo prasme)?

6. Ar tyrimo dizainas yra tinkamas?

 • Ar jis atitinka formalius standartus duomenų patikimumui, homogeniškumui, tyrimo efektyvumui?
 • Ar pasirinkti metodai yra tinkami nagrinėti tai problemai ar kintamiesiems?
 • Ar neigiami rezultatai bus prasmingi?
 • Ar įmanoma numatyti ir kontroliuoti šalutinius kintamuosius?
 • Kaip matuojami ir apibrėžiami priklausomi ir nepriklausomo kintamieji?

7. Kokie instrumentai arba technikos galėtų būti panaudotos duomenų rinkimui?

 • Ar žinomas šių metodikų validumas ir patikimumas?

8. Ar tinkamai suplanuota tiriamųjų atranka?

 • Ar tinkamai apibrėžta populiacija, kuriai norima tyrimo duomenis apibendrinti?
 • Ar yra specifinis ar priimtinas būdas atrinkti tiriamųjų imtį iš šios populiacijos?

9. Ar tyrimo užduotys, klausimai, situacijos yra gerai suplanuotos?

 • Kokiam elgesiui, situacijoms norima apibendrinti tyrimo duomenis?
 • Ar tyrime naudojami elementai yra tinkamai atrinkti?

10. Kur bus atliekamas tyrimas?

 • Ar prasminga ir praktiškai naudinga atlikti tyrimą būtent šioje vietoje?
 • Ar įmanoma užtikrinti reikalingų žmonių bendradarbiavimą?

11. Kaip gauti duomenys bus analizuojami?

 • Kokios duomenų sumažinimo technikos bus naudojamos?
 • Kokiais metodais bus atliekama kokybinė duomenų interpretacija?
 • Kokiais metodais bus atliekama kiekybinė duomenų interpretacija?

12. Kiek įgyvendinamas tyrimo dizainas atsižvelgiant į realias galimybes?

 • Kokius kompromisus gali tekti daryti perkeliant idealų tyrimo planą į realią tyrimo aplinką?
 • Kokie apribojimai gali kilti bandant apibendrinti tyrimo rezultatus?
 • Kokie bus tyrimo kaštai: laiko sąnaudos, piniginės sąnaudos, personalas ir paslaugos?

Comments are closed.